Ampos_rojo

Aviso Legal

Por favor, ler todos os apartados do presente Aviso Legal antes de utilizar este sitio web. As seguintes condicións son vinculantes para calquera usuario do mesmo.

En cumprimento co deber de información disposto na Lei 34/2002 de Servizos da Sociedade da Información e o Comercio electrónico (LSSI-CE) do 11 de xullo, facilítanse a continuación os seguintes datos de información xeral deste sitio web.

A razón deste texto é explicarlle de maneira detallada as funcionalidades desta web e achegarlle aquela información relacionada co titular da web e a finalidade dos contidos incluídos nela.

Datos de Identificación

O presente Aviso Legal regula o uso do servizo do sitio web https://ampos.es informándolle en cumprimento da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio electrónico, dos seguintes extremos:

Titular: ASOCIACIÓN DE MÚSICOS PROFESIONAIS DE ORQUESTRAS SINFÓNICAS (een diante AMPOS)

NIF: G81531816

Domicilio: C/Garibay, N. 7 · 28007  Madrid, España

Correo Electrónico: web@ampos.es

Datos de inscrición no Rexistro de Fundacións: rexistrada no Rexistro de Fundacións da Comunitat Valenciana co número 198 (A) con carácter cultural con data dúas de febreiro de dous mil once.

AMPOS pretende a través do seu sitio web dar a coñecer a súa actividade de fomento, divulgación e promoción de actividades musicais, artes escénicas, artísticas e culturais, así como ofrecer a posibilidade de realizar a compra de entradas e poñerse en contacto connosco.

O presente documento ten por obxecto establecer os termos e condicións xerais de uso do sitio web. Os termos e condicións xerais son de obrigada aceptación e cumprimento por parte de todos os usuarios que desexen facer uso do mesmo.

Uso do sitio web e obrigacións dos usuarios

O usuario comprométese a utilizar o sitio web, o contido e servizos, sen contravir a lexislación vixente, os usos xeralmente aceptados e a orde pública. Queda prohibido o uso do sitio web con fins ilícitos ou lesivos contra AMPOS ou un terceiro, que, de calquera forma, poidan causar prexuízo ou impedir o normal uso do sitio web.

AMPOS garante que os contidos e servizos que ofrece o portal respectan o principio de dignidade da persoa, de protección da mocidade e a infancia, de non-discriminación por motivos de raza, sexo, relixión, opinión, nacionalidade, discapacidade ou calquera outro aspecto persoal e social.

As presentes Condicións Xerais de Uso do sitio web non confiren ao usuario ningún outro dereito de uso, alteración, explotación, reprodución, distribución ou comunicación pública dos contidos do sitio web distintos dos aquí expresamente previstos.

Os contidos (información, arquivos de son e/ou imaxe, fotografías, deseños, etc.) recolleitos no portal, son propiedade de AMPOS ou a mesma atópase debidamente autorizada para a súa difusión polos seus lexítimos titulares.

AMPOS comprométese a non realizar publicidade enganosa e, por tanto, queda prohibido:

O uso para todo tipo de fins comerciais ou publicitarios, distintos dos estritamente permitidos.

A súa reprodución, publicación, distribución ou modificación, total ou parcial a menos que se conte coa autorización previa e por escrito dos seus lexítimos titulares ou resulte legalmente permitido.

Calquera vulneración dos dereitos de AMPOS ou dos seus lexítimos titulares sobre os mesmos.

Propiedad intelectual e industrial

O usuario recoñece e acepta que todos os dereitos de propiedade industrial e intelectual sobre os contidos e/ou calquera outros elementos inseridos no sitio web pertencen a AMPOS ou a mesma atópase debidamente autorizada para a súa difusión no presente website.

No caso de que un usuario ou un terceiro consideren que se produciu unha violación dos seus lexítimos dereitos de propiedade intelectual pola introdución dun determinado contido no website, deberá notificar esta circunstancia a AMPOS indicando:

Datos persoais do interesado titular dos dereitos presuntamente infrinxidos, ou indicar a representación coa que actúa no caso de que a reclamación a presente un terceiro distinto do interesado.

Sinalar os contidos protexidos polos dereitos de propiedade intelectual e a súa localización no Web, a acreditación dos dereitos de propiedade intelectual sinalados e declaración expresa na que o interesado se responsabiliza da veracidade das informacións facilitadas na notificación.

Ligazóns

O presente sitio web proporciona ligazóns a outros sitios web propios e contidos que son propiedade de terceiros.

O único obxecto das ligazóns é proporcionar ao usuario a posibilidade de acceder ás devanditos ligazóns. AMPOS non se responsabiliza en ningún caso dos resultados que poidan derivarse ao usuario polo acceso ás devanditos ligazóns.

O usuario que se propoña establecer calquera dispositivo técnico de ligazón desde o seu sitio web ao portal deberá obter a autorización previa e escrita. O establecemento da ligazón non implica en ningún caso a existencia de relacións entre AMPOS e o propietario do sitio no que se estableza a ligazón, nin a aceptación ou aprobación por parte de AMPOS dos seus contidos ou servizos.

O sitio web no que se estableza a ligazón non conterá ningunha marca, denominación, logotipo, slogan ou outros signos distintivos pertencentes a AMPOS, salvo os expresamente autorizados.

Modificación unilateral e modificación

AMPOS resérvase o dereito de modificar, en calquera momento e sen necesidade de aviso previo, a presentación e configuración do sitio web así como o presente Aviso Legal.

Exclusión de garantías e responsabilidade

AMPOS non outorga ningunha garantía nin se fai responsable, en ningún caso, dos danos e prexuízos de calquera natureza que puidesen carrexar a causa de:

Fáltaa dispoñibilidade, mantemento e efectivo funcionamento do Web e/ou dos seus servizos ou contidos.

A existencia de virus, programas maliciosos ou lesivos nos contidos.

O uso ilícito, neglixente, fraudulento, contrario ás presentes condicións, á boa fe, aos usos xeralmente aceptados ou á orde pública, do sitio web, os seus servizos ou contidos, por parte dos usuarios.

Tratamento de datos persoais

AMPOS tal e como recolle na súa “POLÍTICA DE PRIVACIDADE” que pode consultar neste sitio web, adoptou os niveis de seguridade adecuados aos datos que trata e xestiona, incorporando todos os medios e medidas técnicas ao seu alcance para garantir a súa confidencialidade, evitar o seu mal uso, perda, alteración, acceso non autorizado e roubo.

Lexislación aplicable e xurisdición

Para a resolución de todas as controversias ou cuestións relacionadas co presente sitio web ou das actividades nel desenvolvidas, será de aplicación a lexislación española, á que se someten expresamente as partes, sendo competentes para a resolución de todos os conflitos derivados ou relacionados co seu uso, os Xulgados e Tribunais do domicilio do demandante que se identifique como consumidor, en caso contrario os Xulgados e Tribunais competentes serán os da cidade de Madrid en España.

Contacto

No caso de que calquera usuario tivese algunha dúbida acerca do presente aviso legal ou calquera comentario sobre o mesmo pode dirixirse a web@ampos.es o enviar unha comunicación escrita á dirección que consta no encabezado.

Logo_texto

Xuntos soamos mellor

Síguenos en redes sociais.

Copyright © 2022 · Deseño Yolanda G. Iranzo & Erre Que Erre

ACCEDE A LA ZONA PRIVADA

Cookie Consent Banner by Real Cookie Banner