Ampos_rojo

Sòcia d'honor 2024

Mª JOSÉ LAGUNA MILLÁN SÒCIA D'HONOR 2024

Tècnica Superior en Prevenció de Riscos Laborals.

Formació acadèmica.

 • Grau en Ciències Empresarials. Universitat de Sevilla.
 • Màster oficial en Seguretat Integral en la indústria i Prevenció de Riscos Laborals.
 • Escola Politècnica Superior de Sevilla. Universitat de Sevilla.
 • Màster en Sistemes Integrats de Gestió (Qualitat, Medi Ambient i Prevenció de Riscos Laborals). Escola Politècnica Superior de Sevilla. Universitat de Sevilla.
 • Expert Universitari en Ergonomia i Psicosociologia Aplicada. Escola Politècnica Superior de Sevilla. Universitat de Sevilla.
 • Expert Universitari en Seguretat en el Treball. Escola Politècnica Superior de Sevilla. Universitat de Sevilla.
 • Auditora Sistemes de Gestió de la Prevenció. Escola Politècnica Superior de Sevilla. Universitat de Sevilla.
 • Diploma d’Especialització en Gènere i Salut. Universitat de Granada.

Publicacions.

 • Riscos psicosocials en el sector audiovisual. El cas de RTVA. Capítol III. ISBN: 84-87851.54.1.
 • Autora del treball: “Riscos més determinants per a la seguretat i salut en el sector aqüícola”. En el marc del projecte MEDES 21, enquadrat en la iniciativa EQUAL de la Unió Europea.
 • Productores de televisió. Guia tècnica de prevenció per a les petites empreses. Fundació per a la prevenció de riscos laborals. Coautora. ISBN: 84-87851-60-6.
 • Salut Laboral i qualitat en el treball. Avantatge estratègic en un model de gestió de qualitat total. Autora. ISBN: 84-609-7856-7.
 • L’organització del treball i l’estructura de l’empresa. Elements clau dels riscos laborals en les Orquestres Simfòniques Espanyoles. Autora. ISBN-10: 84-695-6450-1.
 • Valoració d’avaluacions higièniques del soroll en orquestres simfòniques espanyoles. Anàlisi de cas. Depòsit d’investigacions Universitat de Sevilla.

Participació en Congressos internacionals de prevenció amb ponències i comunicacions:

 • PREVEXPO 2006. IV Congrés internacional de Prevenció de Riscos Laborals. “Qualitat i eficiència en salut”.
 • Congrés Internacional de Prevenció de Riscos Laborals ORP 2012. “L’organització del treball generadora dels riscos ergonòmics i psicosocials en les orquestres simfòniques espanyoles”.
 • I Congrés Nacional de músics professionals d’orquestres simfòniques. “Contingències
  professionals: Accidents de treball i malalties professionals”.
 • I Simposi sobre la salut laboral dels músics de les orquestres simfònica. “L’organització del treball i l’estructura de l’empresa, elements clau dels riscos
  laborals en les orquestres simfòniques”.
 • Jornada Ràdio Televisió Andalusia (*RTVA). “Riscos psicosocials dels treballs sotmesos a la tensió del directe”.
 • II Congrés Nacional de Conservatoris Superiors de Música. “La salut laboral dels músics professionals d’Orquestres Simfòniques a debat. Accidents de treball versus malalties professionals”.
 • II Jornades d’investigació i postgrau. Universitat de Sevilla. Escola Politècnica Superior. “Valoració d’avaluacions higièniques del soroll en orquestres simfòniques espanyoles. Anàlisi de casos.
 • III Jornades d’investigació i postgrau. Universitat de Sevilla. Escola Politècnica Superior. “El risc d’hipoacúsia induïda per la música laboral. Estudi de cas en la ROSS”.
 • Informe transversal sobre distonia focal. Explorant la salut laboral percebuda dels professionals de la música a Espanya.

Experiència professional.

Des de l’any 2004 treball com a Tècnica de Prevenció de riscos Laborals en el Servici Andalús de Salut, participant en els grups de treball d’elaboració de procediments del Sistema de Gestó de Prevenció d’ergonomia i psicosociologia aplicada, participant des de l’any 2022, en les Comissions d’adaptació de llocs de treballadors especialment sensibles del Complex Hospitalari Universitari Verge de la Victòria (CHUVV), i participant en l’elaboració del “Pla d’Igualtat” del mateix CHUVV, formant part de la Comissió d’Igualtat com a vocal, i realitzant formació a professionals sobre este Pla d’Igualtat.

He impartit formació tècnica pràctica en els cursos acadèmics 2017/2018 i 2018/2019 en la Facultat de Dret de Sevilla, en el Departament de Dret del Treball i de la Seguretat Social, a l’alumnat del tercer curs del Grau en Relacions Laborals, versat sobre “La importància de la prova pericial en Prevenció de Riscos Laborals”, i “El Pla de Prevenció de Riscos Laborals”.

He realitzat proves tècniques pericials per a defendre la qualificació de malaltia professional o accident de treball a músics professionals d’Orquestres, vinculats a malalties musculoesquelètiques i malalties vinculades a l’exposició a soroll laboral.

Des de l’any 2009 col·labore amb AMPOS, assessorant sobre diferents aspectes tècnics-preventius i elaborant diferents informes de suport a la vindicació dels professionals de la música, concretats al nivell d’exposició a diferents riscos laborals que comporta una específica manera d’emmalaltir que ha d’arreplegar-se com a malalties professionals d’este col·lectiu.

Logo_texto

Junts sonem millor

Segueix-nos en xarxes socials.

Copyright © 2022 · Disseny Yolanda G. Iranzo & Erre Que Erre

ACCEDE A LA ZONA PRIVADA

Cookie Consent Banner by Real Cookie Banner